Stichting Familie Man logo

Onze doelstellingen & activiteiten

Stichting Familie Man heeft ten doel:

 • Het verrichten van welzijnswerken ten behoeve van de leden behorende tot de familie Man;
 • Het versterken van de banden van de familieleden onder­ling met name die van de jongere generatiegenoten;
 • Het opsporen van familieleden teneinde deze in contact te brengen met elkaar en de familieleden bekend maken aan elkaar, onder­meer door middel van het houden van een databestand waarin de familieleden worden opgenomen;
 • Het verspreiden van kennis van gebeurtenissen, waaronder begrepen de ontwikkelingen in hun woonplaatsen, die leden van de familie betreffen;
 • Het bevorderen van het bewustzijn der familieleden van hun oorsprong;
 • De familie, waaronder met name begrepen de jongere gene­ratie, kennis te laten maken met de Chinese cultuur;
 • Het verstrekken van studietoelagen aan veelbe­lovende studerende familieleden;
 • Het bieden van recreatiefaciliteiten aan met name oude­ren;
 • Het bevorderen van professionele hulp en de dienstverle­ning aan familieleden die dit nodig hebben;
 • De familieleden kennis laten maken met de Nederlandse maatschap­pij en haar cultuur;
 • Het creëren van een ontmoetingscentrum voor de familie Man.

Voorts heeft de stichting ten doel al datgene te verrichten dat met het vorenstaande verband houdt, zulks in de meest ruime zin des woords.