宗旨及相關活動 Doelstellingen & Activiteiten

 

宗旨

相關活動

為宗親們謀取福利

舉辦一切相關項目或活動,如設立會址、編制會刊及在互聯網設綱頁...等等(關於其它項目或活動細則,請參閱下欄),目的乃鞏固鄉誼、替宗親門締造福祉及發揮橋樑功能

增加宗親間之交流

舉辦旅行團、中國傳統節日聚飧、聯歡日等活動

方便宗親間的聯系

將全部文氏宗親們的通訊資料儲入電腦,以便聯絡

傳達鄉情

搜集一切有關祖鄉的消息及新聞 

加深年輕一代對根的認識

搜集一切有關祖鄉的歷史及資料

灌輸年輕一代對中國文化的認識

舉辦中國文化之旅及贊助青年們參加中國文化營等的活動

促進年輕一代彼此間的交往

成立文氏青年團

提供年輕一代在學業上的資助及鼓勵

設立獎學金及頒發傑出文氏青年獎

眷顧長者們的文娛康樂活動

於會址內提供消閒設施如報刊、象棋、電視及舉辦敬老日...等等

發揚互助精神

為宗親們提供咨詢或專業服務 

增加宗親們對荷蘭社會之認識

定時舉辦專題研討會或講座等活動

 

 Doelstellingen & Activiteiten

  De stichting heeft ten doel:

  - het verrichten van welzijnswerken ten behoeve van de leden behorende tot de familie Man;

  - het versterken van de banden van de familieleden onder­ling met name die van de jongere generatiegenoten;

  - het opsporen van familieleden teneinde deze in contact te brengen met elkaar en de familieleden bekend maken aan elkaar, onder­meer door middel van het houden van een databestand waarin de familieleden worden opgenomen;

  - het verspreiden van kennis van gebeurtenissen, waaronder begrepen de ontwikkelingen in hun woonplaatsen, die leden van de familie betreffen;

  - het bevorderen van het bewustzijn der familieleden van hun oorsprong;

  - de familie, waaronder met name begrepen de jongere gene­ratie, kennis te laten maken met de Chinese cultuur;

  - het verstrekken van studietoelagen aan veelbe­lovende studerende familieleden;

  - het bieden van recreatiefaciliteiten aan met name oude­ren;

  - het bevorderen van professionele hulp en de dienstverle­ning aan familieleden die dit nodig hebben;

  - de familieleden kennis laten maken met de Nederlandse maatschap­pij en haar cultuur;

  - het creëren van een ontmoetingscentrum voor de familie Man.

  Voorts heeft de stichting ten doel al datgene te verrichten dat met het vorenstaande verband houdt, zulks in de meest ruime zin des woords.